Ottawa, 10 października 2016 Zarząd VMS Rehab Systems, Inc. poinformował dziś, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy za rok budżetowy kończący się 31 grudnia 2015 r. zostanie przesunięte na dzień 14 listopada 2016 r. na godzinie 10:00 w siedzibie Vincent, Dagenais, Gibson LLP, Suite 400, 260 Dalhousie St. Ottawa, Ontario Kanada K1N 7E4.

Spółka przesunęła datę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, aby dopełnić wymogu czasu na przekazanie informacji dla Akcjonariuszy określonego w Ustawie o Korporacjach dla prowincji Ontario (OBCA).
Akcje VMA Rehab Systems, Inc. są przedmiotem obrotu na rynkach OTC Pink Current, symbol VRSYF

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia te dotyczą zdarzeń w przyszłości albo wyników uzyskiwanych w przyszłości. Użycie czasu przyszłego lub stwierdzeń wybiegających w przyszłość w odniesieniu do wydarzeń, które w momencie pisania niniejszego komunikatu prasowego nie zaistniały jeszcze jako fakty, należy rozumieć jako przekonania lub założenia Spółki, a faktyczne wyniki mogą się znacząco różnić od tych zakładanych i / lub przewidywanych. Przy tworzeniu prognoz i projekcji bierze się pod uwagę różne założenia i czynniki oparte na informacjach aktualnie posiadanych przez Spółkę. Informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są informacjami aktualnie posiadanymi przez Spółkę, która nie ma obowiązku ich uaktualniać lub ponownie rozpatrywać w rezultacie otrzymania nowych informacji, zaistnienia nowych faktów lub z dowolnego innego powodu, chyba że będzie to wymagane na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych. Z powodu niepewnego charakteru informacji dotyczących przyszłych wydarzeń zawartych w niniejszym komunikacie prasowym i związanego z nimi ryzyka, inwestorzy nie powinni traktować ich za pewnik. Powyższe oświadczenia wyraźnie określają, co należy traktować za informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt:
VMS Rehab Systems, Inc.
Investor Relations
In Canada: 1-613-292-2307
In Europe: +48-787-668-861
E-Mail: info@vmsrehabsystemsinc.com
URL: www.vmsrehabsystemsinc.com