Ottawa, 10 marca 2016 Spółka VMS Rehab Systems, Inc. (www.vmsrehabsystemsinc.com) poinformowała dziś, że jej jednostka zależna, spółka BioPharmcor zajmująca się lekami generycznymi, pomyślnie poszerzyła grono osób zespołu zarządzającego, aby prowadzić działalność w dziedzinie leków generycznych w kolejnych miesiącach i latach. W ostatnich 2 kwartałach Spółka obsadziła kluczowe stanowiska swoich podmiotów w Europie i Ameryce Północnej.

W spółce BioPharmcor B.V. (Amsterdam, Holandia), Robert J. Wassink pełni obowiązki Dyrektora ds. Finansowych (CFO).

Robert Wassink wnosi do BioPharmcor ponad 20 lat doświadczenia uzyskanego w środowisku korporacyjnym w zakresie finansowania, zarządzania ogólnego, zarządzania aktywami, pasywami i ryzykiem przedsiębiorstwa, ładu korporacyjnego, strategii i zarządzania projektami. Pan Wassink jest wielojęzycznym dyplomowanym holenderskim biegłym rewidentem (CPA, 1998) z doświadczeniem w sprawach krajowych i międzynarodowych, zarządzający finansami korporacyjnymi w Amerykach, Europie, Azja, regionie Pacyfiku, na Środkowym Wschodzie i na Karaibach.

Przed objęciem zadań CFO w Grupie BioPharmcor, pan Wassink był Dyrektorem ds. Finansowych w Aruba Bank N.V., największym banku handlowym na Arubie. Oprócz tego pracował na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla w Deloitte Accountants (Amsterdam) i HLB Schippers Tax and Legal Advisors (Amsterdam, obecnie BDO). Pan Wassink jest dyrektorem Bula Consulting (Amsterdam), poprzez który świadczy usługi na rzecz BioPharmcor i innych klientów.

W BioPharmcor Inc. nowo utworzonej kanadyjskiej jednostce zależnej BioPharmcor B.V., dr Stuart Madden, PhD, CChem, FRSC, będzie Wiceprezesem BioPharmcor ds. Działań Farmaceutycznych.

Dr Madden ma ponad 30 lat doświadczenia w przemyśle farmaceutycznym. Jest on Wiceprezesem ds. Naukowych w ICON Clinical Research, poprzez który będzie kontynuować pracę z BioPharmcor. W ciągu wielu lat zajmował on różne stanowiska w kilku międzynarodowych firmach farmaceutycznych, pracując przy opracowywaniu programów od etapu potwierdzenia koncepcji po komercjalizację.

Dr Madden otrzymał stopień BS w chemii i PhD w chemii fizycznej na Uniwersytecie Walii (Swansea, UK) i spędził dwa lata na stypendium dla naukowców ze stopniem doktora na Uniwersytecie Stanowym San Diego. Dr Madden publikuje teksty w dziedzinach mechanizmów adsorpcji w chromatografii, nowatorskich aspektów chemicznego rozpadu morfiny, jest współautorem tekstów na temat korelacji In Vitro-In Vivo, ja również złożył również kilka wniosków patentowych. Ma tytuł Chartered Chemist and Fellow w Royal Society of Chemistry.

Pracując z biur BioPharmcor w Amsterdamie (Holandia) i Warszawie (Polska), Dawid Mrotek będzie Dyrektorem Spółki ds. Relacji Inwestorskich i Komunikacji Korporacyjnej. W ciągu ostatnich 13 lat pan Mrotek uzyskał wybitną reputację w budowaniu strategicznych sieci inwestorskich poprzez efektywne szkolenia, seminaria i warsztaty poświęcone komunikacji. Od początku 2015 r. pan Mrotek wspomaga BioPharmcor swoim wieloletnim doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą o rynkach finansowych w realizacji finansowania w działaniach rozwojowych Spółki odnośnie leku tadalafil. Pan Mrotek ma Certyfikat EFC wydany przez European Federation of Financial Professionals. Jest on również Dyrektorem Zarządzającym w spółce konsultingowej Next2 Ltd (UK).

We wrześniu 2015 roku BioPharmcor B.V. poinformowała o wyznaczeniu dr Anthony’ego Bellę, wiodącego eksperta w sprawach związanych z zaburzeniami urologicznymi u mężczyzn na funkcję Dyrektora ds. Medycznych (CMO). Dr Bella jest obecnie Członkiem Zarządu BioPharmcor B.V. i spółki BioPharmcor Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce.

Spółka BioPharmcor B.V. z siedzibą w Amsterdamie pracuje obecnie nad stworzeniem linii farmaceutyków generycznych służących poprawie zdrowia mężczyzn. Spółka ma dwie jednostki zależne: BioPharmcor Sp. z.o. o. w Warszawie (Polska) i BioPharmcor Inc. w Ottawie (Kanada).

Spółka VMS Rehab Systems Inc. została założona w 1998 r. jako kanadyjska spółka z osobowością prawną. Oprócz kontroli właścicielskiej nad spółką BioPharmcor B.V., VMS Rehab Systems, Inc. przez ostatnich 18 lat jest aktywna na krajowym rynku zdrowia w Ameryce Północnej. VMS Rehab Systems Inc prowadzi działalność poprzez biura w Ottawie (Kanada), Amsterdamie (Holandia) i Warszawie (Polska).

Akcje VMS Rehab Systems Inc. są notowane na rynku OTC „Pink Current” z symbolem VRSYF.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia te dotyczą zdarzeń w przyszłości albo wyników uzyskiwanych w przyszłości. Użycie czasu przyszłego lub stwierdzeń wybiegających w przyszłość w odniesieniu do wydarzeń, które w momencie pisania niniejszego komunikatu prasowego nie zaistniały jeszcze jako fakty, należy rozumieć jako przekonania lub założenia Spółki, a faktyczne wyniki mogą się znacząco różnić od tych zakładanych i / lub przewidywanych. Przy tworzeniu prognoz i projekcji bierze się pod uwagę różne założenia i czynniki oparte na informacjach aktualnie posiadanych przez Spółkę. Informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są informacjami aktualnie posiadanymi przez Spółkę, która nie ma obowiązku ich uaktualniać lub ponownie rozpatrywać w rezultacie otrzymania nowych informacji, zaistnienia nowych faktów lub z dowolnego innego powodu, chyba że będzie to wymagane na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych. Z powodu niepewnego charakteru informacji dotyczących przyszłych wydarzeń zawartych w niniejszym komunikacie prasowym i związanego z nimi ryzyka, inwestorzy nie powinni traktować ich za pewnik. Powyższe oświadczenia wyraźnie określają, co należy traktować za informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt:
VMS Rehab Systems, Inc.
Investor Relations
In Canada: 1-613-292-2307
In Europe: +48-787-668-861
E-Mail: info@vmsrehabsystemsinc.com
URL: www.vmsrehabsystemsinc.com