Ottawa, 22 listopada 2016 Spółka VMS Rehab Systems, Inc. poinformowała dziś, że zamierza dokonać nabycia akcji amerykańskiej spółki Interactive Health Systems, Inc. Transakcja obejmująca przejęcie wszystkich akcji od obecnych akcjonariuszy zakończy się w ciągu 90 dni.

Interactive Health Systems, Inc. jest zaangażowana w szybko rozwijający się segment elektronicznej opieki zdrowotnej (E-Heath) w branży usług zdrowotnych.

Spółka poinformowała, że planuje połączyć budowaną obecnie elektroniczną platformę do domowej opieki zdrowotnej z działalnością Interactive Health Systems do końca pierwszego kwartału 2017 roku.

Rzecznik VMS Rehab Systems, Inc. wyjaśnia, że „zbudowanie komercyjnej elektronicznej platformy do sprzedaży produktów zdrowotnych zajmuje więcej czasu niż przewidywano. Jesteśmy zadowoleni, że nabycie Integrated Health Systems Inc. wprowadzi spółkę do dwóch nowych i dynamicznych segmentów branży ochrony zdrowia. Sytuacja, którą będziemy mieli w VMS Rehab, to połączenie dwóch szybko rosnących i perspektywicznych segmentów działalności związanej z ochroną zdrowia – sprzedaży produktów zdrowotnych domowego użytku oraz rynek elektronicznej opieki zdrowotnej i związanej z nim tzw. Big Data (dużych zbiorów danych). Oba segmenty reprezentują wielomiliardowe rynki globalne, które z perspektywy naszych działań rozwojowych prowadzonych w spółce BioPharmcor B.V., opracowującej leki generyczne, oferują VMS potencjał konsolidacji bardzo znacznych przychodów i zyskowności w średniej perspektywie czasu.

VMS Rehab Systems, Inc., została założona w 1998 roku jako producent i dystrybutor produktów zdrowotnych do użytku domowego. Ma siedzibę w Ottawie (Kanada) i przedstawicielstwa w Amsterdamie (Holandia) i Warszawie. Akcje spółki VMS Rehab Systems, Inc. są notowane na rynku OTC w USA w segmencie Pink Current (symbol VRSYF).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia te dotyczą zdarzeń w przyszłości albo wyników uzyskiwanych w przyszłości. Użycie czasu przyszłego lub stwierdzeń wybiegających w przyszłość w odniesieniu do wydarzeń, które w momencie pisania niniejszego komunikatu prasowego nie zaistniały jeszcze jako fakty, należy rozumieć jako przekonania lub założenia Spółki, a faktyczne wyniki mogą się znacząco różnić od tych zakładanych i / lub przewidywanych. Przy tworzeniu prognoz i projekcji bierze się pod uwagę różne założenia i czynniki oparte na informacjach aktualnie posiadanych przez Spółkę. Informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są informacjami aktualnie posiadanymi przez Spółkę, która nie ma obowiązku ich uaktualniać lub ponownie rozpatrywać w rezultacie otrzymania nowych informacji, zaistnienia nowych faktów lub z dowolnego innego powodu, chyba że będzie to wymagane na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych. Z powodu niepewnego charakteru informacji dotyczących przyszłych wydarzeń zawartych w niniejszym komunikacie prasowym i związanego z nimi ryzyka, inwestorzy nie powinni traktować ich za pewnik. Powyższe oświadczenia wyraźnie określają, co należy traktować za informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt:

VMS Rehab Systems, Inc.

Investor Relations

In Canada: 1-613-292-2307

In Europe: +48-787-668-861

E-Mail: info@vmsrehabsystemsinc.com

URL: www.vmsrehabsystemsinc.com