28 kwietnia 2016, Ottawa, Ontario VMS Rehab Systems, Inc. (www.vmsrehabsystemsinc.com), kanadyjski dostawca produktów zdrowotnych akcentujących „jakość życia” poinformował dziś, że jest gotowy do nabycia i wprowadzenia dodatkowych synergistycznych usług związanych ze zdrowiem. Spółka podała, że sektorami w branży zdrowia, które aktywnie analizuje, jest elektroniczne przechowywanie danych pacjentów, telemedyczne i diagnostyczne usługi dla pacjentów, jak również systemy do obsługi i zarządzania szpitalami.

Rzecznik Spółki wyjaśnia, że „VMS już odnotowała znaczący wzrost wyceny aktywów ze swoich poprzednich akwizycji BioPharmcor, obejmującą grupę spółek z Holandii, Polski i Kanady, zaangażowanych w tworzenie, produkcję i dystrybucję leków generycznych służących poprawie zdrowia mężczyzn. Przewidujemy dalszy rozwój naszych prac rozwojowych w BioPharmcor, zarówno na drodze organicznego wzrostu, poprzez dodanie nowych produktów do portfolio, jak również poprzez strategiczne nabycia. Równocześnie w roku 2016 skupimy się na budowaniu zapowiadanego sklepu internetowego z naszymi własnymi poduszkami ortopedycznymi i innymi produktami zdrowotnymi do użytku domowego pod marką OrthoCush”. Rzecznik spółki dodał, że „Jesteśmy przekonani, że wejście na rynek elektronicznych systemów zarządzania służbą zdrowia, które oferują internetową łączność pomiędzy pacjentami i lekarzem, celem terminowego i taniego świadczenia usług opieki nad pacjentami oraz możliwość zarządzania szpitalem obejmujących podstawowe działy funkcjonowania szpitali, hospicjów i podobne stanowić będzie dla VMS strategiczne posunięcie związane ze zwiększeniem wartości w segmencie branży zdrowia. Obejmie ono także co jest równie ważne – jedną albo więcej udanych transakcji w tych dziedzinach, które zapewnią mocny wzrost rentowności i wartość dla akcjonariuszy w przyszłych latach.”

Ustanowiona w 1998 roku, spółka VMS Rehab Systems, Inc. ma siedzibę w Ottawie (Kanada) i przedstawicielstwa w Amsterdamie (Holandia) i Warszawie (Polska). Akcje spółki VMA Rehab Systems, Inc. są notowane na US OTC Pink Current Market (symbol VRSYF).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia te dotyczą zdarzeń w przyszłości albo wyników uzyskiwanych w przyszłości. Użycie czasu przyszłego lub stwierdzeń wybiegających w przyszłość w odniesieniu do wydarzeń, które w momencie pisania niniejszego komunikatu prasowego nie zaistniały jeszcze jako fakty, należy rozumieć jako przekonania lub założenia Spółki, a faktyczne wyniki mogą się znacząco różnić od tych zakładanych i / lub przewidywanych. Przy tworzeniu prognoz i projekcji bierze się pod uwagę różne założenia i czynniki oparte na informacjach aktualnie posiadanych przez Spółkę. Informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są informacjami aktualnie posiadanymi przez Spółkę, która nie ma obowiązku ich uaktualniać lub ponownie rozpatrywać w rezultacie otrzymania nowych informacji, zaistnienia nowych faktów lub z dowolnego innego powodu, chyba że będzie to wymagane na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych. Z powodu niepewnego charakteru informacji dotyczących przyszłych wydarzeń zawartych w niniejszym komunikacie prasowym i związanego z nimi ryzyka, inwestorzy nie powinni traktować ich za pewnik. Powyższe oświadczenia wyraźnie określają, co należy traktować za informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt:
VMS Rehab Systems, Inc.
Investor Relations
In Canada: 1-613-292-2307
In Europe: +48-787-668-861
E-Mail: info@vmsrehabsystemsinc.com
URL: www.vmsrehabsystemsinc.com