OTTAWA, Ontario, 6 września 2016 Zarząd VMS Rehab Systems, Inc. ogłosił dziś, że spółka zależna BioPharmcor B.V., zajmująca się rozwojem leków generycznych w ciągu ostatnich 18 miesięcy dokonała znaczącego postępu w pracach nad swoim pierwszym lekiem generycznym – tadalafil, który przeznaczony jest dla mężczyzn cierpiących na zaburzenia erekcji (ED) i w przerost gruczołu krokowego (BPH). Spółka stwierdziła, że wyniki programu opracowania składu chemicznego leku BioPharmcoru – tadalafilu – zaowocowały powstaniem receptury i procesu wytwarzania równoważnych markowemu produktowi referencyjnemu w kategoriach kluczowych cech jakościowych: fizycznych i chemicznych, jak również podobnej charakterystyki uwalniania leku wskazującej na porównywalne działanie in vivo.

Według rzecznika Spółki: „BioPharmcor jest gotowy do rozpoczęcia prób klinicznych produkcji próbnej partii leku i badań klinicznych na zdrowych ochotnikach w celu wykazania biorównoważności. Gdy materiał z badań klinicznych będzie zebrany, opracowanie wyników zajmie około sześć miesięcy, po czym nastąpi okres kolejnych 9 miesięcy generowania danych o stabilności (łącznie 12 miesięcy na zbieranie danych) pod kątem działań regulacyjnych, które będą prowadzone równolegle.”

W 2014 roku spółka VMS Rehab Systems, Inc. dokonała inwestycji w zakresie farmaceutyków generycznych, nabywając spółkę zajmującą się lekami generycznymi wczesnego stosowania – BioPharmcor Sp. z o.o., Warszawa (Polska). Jednostka spółki zajmująca się lekami została następnie podporządkowana spółce holenderskiej BioPharmcor B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia). Spółka kanadyjska, BioPharmcor Inc., została ustanowiona w 2016 roku do zarządzania programem określenia składu leku we współpracy z Kabs Laboratories, z siedzibą w St. Hubert, Quebec.

VMS Rehab Systems, Inc. została założona w 1998 roku. Ma siedzibę w Ottawie (Kanada) i przedstawicielstwa w Amsterdamie (Holandia) i Warszawie (Polska). Akcje spółki VMS Rehab Systems, Inc. są notowane na US OTC Pink Current Market (symbol VRSYF).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia te dotyczą zdarzeń w przyszłości albo wyników uzyskiwanych w przyszłości. Użycie czasu przyszłego lub stwierdzeń wybiegających w przyszłość w odniesieniu do wydarzeń, które w momencie pisania niniejszego komunikatu prasowego nie zaistniały jeszcze jako fakty, należy rozumieć jako przekonania lub założenia Spółki, a faktyczne wyniki mogą się znacząco różnić od tych zakładanych i / lub przewidywanych. Przy tworzeniu prognoz i projekcji bierze się pod uwagę różne założenia i czynniki oparte na informacjach aktualnie posiadanych przez Spółkę. Informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są informacjami aktualnie posiadanymi przez Spółkę, która nie ma obowiązku ich uaktualniać lub ponownie rozpatrywać w rezultacie otrzymania nowych informacji, zaistnienia nowych faktów lub z dowolnego innego powodu, chyba że będzie to wymagane na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych. Z powodu niepewnego charakteru informacji dotyczących przyszłych wydarzeń zawartych w niniejszym komunikacie prasowym i związanego z nimi ryzyka, inwestorzy nie powinni traktować ich za pewnik. Powyższe oświadczenia wyraźnie określają, co należy traktować za informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt:
VMS Rehab Systems, Inc.
Investor Relations
In Canada: 1-613-292-2307
In Europe: +48-787-668-861
E-Mail: info@vmsrehabsystemsinc.com
URL: www.vmsrehabsystemsinc.com