OTTAWA, Ontario, 6 lipca 2016 Przed europejskim spotkaniem z inwestorami zainteresowanymi zakupem udziałów holenderskiej spółki BioPharmcor B.V., zajmującej się rozwojem leków generycznych, spółka VMS Rehab Systems, Inc. (www.vmsrehabsystemsinc.com) informuje o prognozowanych przychodach i nakładach związanych z opracowaniem swoich produktów na okres 2016–2022.

BioPharmcor B.V. (www.biopharmcor.com) niedawno rozpoczął w Europie Środkowej emisję niepubliczną udziałów zwykłych typu A uprawniających do głosowania, po której przewidywana jest także emisja obligacji MSP w 4 kwartale 2016 r. Obligacje mają zostać wyemitowane ma giełdzie Alternext Brussels Exchange. Spółka przedstawi swoją propozycję europejskim inwestorom w czasie szeregu spotkań, które rozpoczną się od 11 lipca w Warszawie (Polska).

Według Michaela S. Wexlera, Przewodniczącego Zarządu Grupy VMS i BioPharmcor: „Przewidujemy doskonałą reakcję ze strony europejskich inwestorów na naszą ofertę BioPharmcor. Wybór generyku tadalafil jako pierwszego produktu ma znaczenie strategiczne. Zostanie on wprowadzony na rynek najwcześniej, jak to tylko możliwe, po wygaśnięciu ochrony patentowej markowego produktu referencyjnego. Z wyłączeniem jakichkolwiek skutecznych akwizycji, nasza wstępna prognoza sprzedaży do 2022 roku określa łączną sprzedaż na poziomie 34 milionów euro (38 milionów USD). Przewidujemy, że sprzedaż z roku na rok będzie wyraźnie wzrastać przez całą najbliższą dekadę, ponieważ użycie generyku tadalafil będzie rosnąć na wszystkich rynkach świata. Musimy pamiętać, że BioPharmcor będzie oferować generyk tadalafil w kilku dawkach, oraz że jest to lek pierwszego wyboru w zaburzeniach erekcji (ED) i w przeroście gruczołu krokowego (BPH).”

Pan Wexler dodaje: „Równie ważne, jak nasza agresywna strategia rynkowa w budowaniu sprzedaży tadalafilu po uzyskaniu zezwoleń regulacyjnych, jest nasze zaangażowanie we wzmocnieniu naszych strumieni przychodów przy wchodzeniu na rynek. W tym celu, o ile nasze programy finansowania we wcześniejszych miesiącach i latach okażą się skuteczne, będziemy angażować nakłady na opracowanie nowego leku generycznego i produktu w wysokości około 2 mln euro (2,2 mln USD) rocznie aż do roku 2022. Jak niedawno wspominaliśmy, w 3 kwartale poinformujemy rynek o strategii odnośnie nowego produktu.”

Spółka VMS Rehab Systems, Inc., została założona w 1998 roku. Ma siedzibę w Ottawie (Kanada) i przedstawicielstwa w Amsterdamie (Holandia) i Warszawie (Polska). Akcje spółki VMA Rehab Systems, Inc. są notowane na US OTC Pink Current Market (symbol VRSYF).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia te dotyczą zdarzeń w przyszłości albo wyników uzyskiwanych w przyszłości. Użycie czasu przyszłego lub stwierdzeń wybiegających w przyszłość w odniesieniu do wydarzeń, które w momencie pisania niniejszego komunikatu prasowego nie zaistniały jeszcze jako fakty, należy rozumieć jako przekonania lub założenia Spółki, a faktyczne wyniki mogą się znacząco różnić od tych zakładanych i / lub przewidywanych. Przy tworzeniu prognoz i projekcji bierze się pod uwagę różne założenia i czynniki oparte na informacjach aktualnie posiadanych przez Spółkę. Informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są informacjami aktualnie posiadanymi przez Spółkę, która nie ma obowiązku ich uaktualniać lub ponownie rozpatrywać w rezultacie otrzymania nowych informacji, zaistnienia nowych faktów lub z dowolnego innego powodu, chyba że będzie to wymagane na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych. Z powodu niepewnego charakteru informacji dotyczących przyszłych wydarzeń zawartych w niniejszym komunikacie prasowym i związanego z nimi ryzyka, inwestorzy nie powinni traktować ich za pewnik. Powyższe oświadczenia wyraźnie określają, co należy traktować za informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt:
VMS Rehab Systems, Inc.
Investor Relations
In Canada: 1-613-292-2307
In Europe: +48-787-668-861
E-Mail: info@vmsrehabsystemsinc.com
URL: www.vmsrehabsystemsinc.com