OTTAWA, Ontario, 29 sierpnia 2016 Spółka VMS Rehab Systems, Inc. poinformowała dziś o podjęciu inicjatywy inwestycji w powstający segment e-zdrowia już w czwartym kwartale 2016 r. Spółka wskazała, że wspomniana transakcja zostanie sfinalizowana poprzez emisję nowych akcji VMS Rehab Systems.

Michael S. Wexler, Prezes VMS, wyjaśnia, że „Sektor e-zdrowia rozwija się szybko, ponieważ oferuje przyjazny dla użytkownika i niedrogi dostęp elektroniczny do – przykładowo – dokumentacji medycznej na żądanie oraz przechowywanie aktualnej dokumentacji medycznej, codziennego monitorowania kluczowych parametrów funkcjonowania organizmu dla osiągnięcia najlepszego stanu zdrowia, różnych usług telemedycznych, jak również dostęp do aptek online wydających leki i inne produkty zdrowotne. To zaledwie kilka zastosowań e-zdrowia, które stają się coraz powszechniej stosowane w branży.” Pan Wexler dodaje: „Mówimy tu o znaczącej i dającej duże możliwości inwestycji. Według raportu Research and Markets’ North American Healthcare IT Market Report 2013-2017, wzrost północnoamerykańskiego rynku informatyki w opiece zdrowotnej prognozuje się, że będzie utrzymywał średni wzrost na poziomie 7,4%, a jego wartość w roku 2017 będzie wynosiła 31,3 mld USD.”

W 2014 roku spółka VMS Rehab Systems, Inc. dokonała inwestycji w zakresie farmaceutyków generycznych, nabywając spółkę farmaceutyczną zajmującą się lekami generycznymi wczesnego stosowania – BioPharmcor Sp. z o.o. Jednostka spółki zajmująca się lekami została następnie podporządkowana spółce holenderskiej BioPharmcor B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia). Spółka BioPharmcor B.V., opracowuje obecnie generyczny produkt leczniczy tadalafil, który jest przeznaczony do leczenia zaburzeń erekcji (ED) i w przeroście gruczołu krokowego (BPH).

VMS Rehab Systems, Inc. została założona w 1998. Ma siedzibę w Ottawie (Kanada) i przedstawicielstwa w Amsterdamie (Holandia) i Warszawie (Polska). Akcje spółki VMS Rehab Systems, Inc. są notowane na US OTC Pink Current Market (symbol VRSYF).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia te dotyczą zdarzeń w przyszłości albo wyników uzyskiwanych w przyszłości. Użycie czasu przyszłego lub stwierdzeń wybiegających w przyszłość w odniesieniu do wydarzeń, które w momencie pisania niniejszego komunikatu prasowego nie zaistniały jeszcze jako fakty, należy rozumieć jako przekonania lub założenia Spółki, a faktyczne wyniki mogą się znacząco różnić od tych zakładanych i / lub przewidywanych. Przy tworzeniu prognoz i projekcji bierze się pod uwagę różne założenia i czynniki oparte na informacjach aktualnie posiadanych przez Spółkę. Informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są informacjami aktualnie posiadanymi przez Spółkę, która nie ma obowiązku ich uaktualniać lub ponownie rozpatrywać w rezultacie otrzymania nowych informacji, zaistnienia nowych faktów lub z dowolnego innego powodu, chyba że będzie to wymagane na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych. Z powodu niepewnego charakteru informacji dotyczących przyszłych wydarzeń zawartych w niniejszym komunikacie prasowym i związanego z nimi ryzyka, inwestorzy nie powinni traktować ich za pewnik. Powyższe oświadczenia wyraźnie określają, co należy traktować za informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt:
VMS Rehab Systems, Inc.
Investor Relations
In Canada: 1-613-292-2307
In Europe: +48-787-668-861
E-Mail: info@vmsrehabsystemsinc.com
URL: www.vmsrehabsystemsinc.com