W niniejszej sekcji zawarte są dodatkowe informacje akcjonariuszy i inwestorów. Informacje dotyczące zastrzeżeń prawnych znajdują się tutaj.

Data założenia

26 marca 1998

Standardy prowadzonej księgowości

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (IFRS)

Koniec roku finansowego

31 Grudnia

   

Na dzień 28 pażdziernika 2016

Kapitał statutowy

100 akcji zwykłych typu A z prawem głosu; nieograniczona liczba akcji zwykłych typu B z prawem głosu

Wyemitowane i pozostające w obrocie akcje

100 akcji A z prawem głosu oraz 162,349,737 akcji zwykłych typu B z prawem głosu

Agent Transferowy

WebStock Transfer Agency

Platforma obrotu

Amerykański rynek OTC (segment: Pink Current)

Symbol spółki

VRSYF

Informacja dla inwestorów

Tylko inwestorzy, którzy zapoznali się z powyższymi warunkami i zaakceptowali je, oraz inwestorzy spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki powinni zapoznać się z niniejszymi informacjami.

Notowania giełdowe są dostępne na stronach (symbol VRSYF):

a. www.otcmarkets.com  
b. www.bloomberg.com
c. www.marketwatch.com