W niniejszej sekcji zawarte są dodatkowe informacje akcjonariuszy i inwestorów. Informacje dotyczące zastrzeżeń prawnych znajdują się tutaj.

Na dzień 28 października 2016

 

Data założenia

26 marca 1998

Standardy prowadzonej księgowości

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (IFRS)

Koniec roku finansowego

31 Grudnia

   

Na dzień 28 pażdziernika 2016

Kapitał statutowy

100 akcji zwykłych typu A z prawem głosu; nieograniczona liczba akcji zwykłych typu B z prawem głosu

Wyemitowane i pozostające w obrocie akcje

100 akcji A z prawem głosu oraz 47,852,730 akcji zwykłych typu B z prawem głosu

Agent Transferowy

WebStock Transfer Agency

Platforma obrotu

Amerykański rynek OTC (segment: Pink Current)

Symbol spółki

VRSYF

Informacja dla inwestorów

Tylko inwestorzy, którzy zapoznali się z powyższymi warunkami i zaakceptowali je, oraz inwestorzy spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki powinni zapoznać się z niniejszymi informacjami.

Notowania giełdowe są dostępne na stronach (symbol VRSYF):

a. www.otcmarkets.com  
b. www.bloomberg.com
c. www.marketwatch.com

GRUPA VMS

Struktura korporacyjna VMS

„Nic nie wpływa na rozwój biznesu tak jak relacje oparte na zaufaniu i pewności, które są budowane z inwestorami”

W celu zwiększenia zasięgu na rynkach docelowych i wykorzystania zmieniających się trendów konsumenckich w handlu detalicznym, Spółka utworzyła w październiku 2017 roku swoją pierwszą europejską spółkę zależną, której celem jest wprowadzenie na rynek nowej linii produktów zdrowotnych poprawiających jakość życia pod prywatną marką Spółki OrthoCush™. Nowa spółka zależna, z siedzibą w Warszawie, w Polsce, ponosi odpowiedzialność za nadzór nad produkcją linii wysokiej jakości ortopedycznych poduszek przeznaczonych do konsumpcji na rynkach globalnych. Nowa platforma handlu elektronicznego zostanie uruchomiona w pierwszym kwartale 2018 roku (Q1 2018) celem bezpośredniej sprzedaży poduszek siedziska VMS’ OrthoCush ™ dla konsumenta rynku Unii Europejskiej.

Zastrzeżenia

Informacje zawarte tutaj nie stanowią oferty sprzedaży, nie mają na celu nakłonienia do złożenia oferty kupna ani złożenia zapisów na akcje lub do zakupu papierów wartościowych VMS Rehab Systems, Inc. Informacje znajdujące się tutaj są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych.

Informacje nie są poradą inwestycyjną

Zawarte informacje zawarte tutaj nie stanowią porady inwestycyjnej.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Jeśli niniejsze informacje zawierają przewidywania, oszacowania, opinie, oczekiwania lub oświadczenia wybiegające w przyszłość, mogą one być niepewne i nieść z sobą elementy zarówno znanego, jak również nieoczekiwanego i nieprzewidywalnego ryzyka. Faktyczne wyniki i rozwój sytuacji mogą się z tego powodu znacząco różnić od tych przewidywanych i domniemywanych.

Ryzyko związane z inwestowaniem

Inwestowanie w spółki działające w branży opieki zdrowotnej i farmaceutycznej oferuje możliwość osiągnięcia znacznych zysków, lecz obarczone jest także podwyższonym ryzykiem. Inwestowanie w takie spółki powinno zatem, co do zasady, być rozpatrywane w kategoriach inwestycji obarczonych ryzykiem, w której potencjalne ryzyko zmniejszenia wartości kwoty zainwestowanej lub jej utrata nie może być wykluczone. Dlatego taki rodzaj inwestycji jest rekomendowany jako element dywersyfikacji większego portfela inwestycyjnego.