VMS REHAB SYSTEMS, INC. - Podsumowanie dotyczące inwestycji

Wykorzystywanie okazji marketingowych na rynkach globalnych wychodzących z recesji

VMS Rehab Systems Inc. to dostawca produktów i usług zwiększających komfort życia klientów na dynamicznie rozwijającym się rynku niedrogich leków generycznych i produktów domowej opieki zdrowotnej. Z kierownictwem prezentującym umiejętności zarządzania zarówno przedsiębiorstwem, jak finansami, daje spółce VMS możliwość tworzenia i realizowania wizji, w której branża opieki zdrowotnej jest w pełni zintegrowana. 

Obecne wskaźniki makroekonomiczne na rynkach globalnych wskazują na dalszą stabilizację rynku i ogólną tendencję zwyżkową w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Zespół zarządzający VMS uważa, że ten scenariusz oferuje duże możliwości inwestycyjne w różnych sektorach biznesu takich jak rozległy i chłonny sektor opieki zdrowotnej, który najprawdopodobniej ma przed sobą okres zwiększającego się popytu na usługi. Wynika to z generalnie dobrych prognoz gospodarczych dla dużych rynków globalnych.

Outsourcing produkcji lub usług na rozwiniętych rynkach może oferować możliwości zmieniające całkowicie obraz wykonywanej działalności. Większa synergia ma pozytywny wpływ na innowację, krótszy czas jednostkowy, skuteczniejsze adaptowanie się do potrzeb klientów oraz zwiększona wydajność prowadzi do maksymalizacji zysków. Sposób działania VMS Rehab Systems, Inc. jest oparty na ograniczaniu kosztów gdziekolwiek to możliwe w celu maksymalizacji zysków, co pozwala oferować klientom produkty wysokiej jakości w dostępnej cenie.

Chociaż starzejąca się populacja jest częścią składową kryzysu zdrowotnego w skali globalnej, to wpływ na to miało pojawienie się drogich leków, kosztownych badań diagnostycznych i technologii medycznych. W VMS Rehab Systems, Inc. wierzymy, że strategiczne inwestowanie musi być nie tylko etyczne, lecz również być zgodne z najlepszymi rozwiązaniami w branży opieki zdrowotnej, tak aby rządy, korporacje i zwykli ludzie mieli łatwiejszy dostęp do tych rozwiązań w dzisiejszym „starzejącym się” społeczeństwie. VMS jest większościowym udziałowcem w grupie spółek BioPharmcor, których celem jest wprowadzanie na rynek (w perspektywie średnioterminowej) szeregu bezpiecznych, skutecznych i niedrogich leków generycznych poprawiających zdrowie mężczyzn. VMS oferuje wszystkim swoim akcjonariuszom uczestniczenie w rozwoju spółki o nietuzinkowej wizji i celach w prawdopodobnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się globalnie sektorów - farmaceutycznym.