OTTAWA, Ontario, 8 czerwca 2016 r. - Zarząd VMS Rehab Systems Inc. ogłosił dziś, że jednostka spółki zajmująca się lekami generycznymi – BioPharmcor B.V. – rozpoczęła w tym tygodniu pierwszą niepubliczną emisję udziałów typu A z prawem głosu. Oferta udziałów zwykłych typu A spółki BioPharmcor B.V. w cenie 0,75 Euro za udział będzie ograniczona do 149 potencjalnych inwestorów. BioPharmcor B.V. ma obecnie około 23,5 miliona udziałów zwykłych typu A.

Według Dawida Mrotka, Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich: „BioPharmcor wdrożył bardzo obiecujący program opracowania generycznych produktów leczniczych służących poprawie zdrowia mężczyzn. Jak do tej pory pomyślnie sfinansowaliśmy nasz program rozwoju leków generycznych poprzez emisję obligacji korporacyjnych spółki zależnej BioPharmcor Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce.” Pan Mrotek dodał: „Uwzględniliśmy także możliwość istnienia znaczącej liczby potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów spółki holenderskiej BioPharmcor B.V.. Oczekujemy sporego zainteresowania możliwością nabycia udziałów BioPharmcor B.V. w tej początkowej rundzie finansowania. Możliwe, że rozszerzymy strategię finansowania związaną z naszą ofertą obligacji, aby sprostać potrzebom inwestycyjnym w przyszłości.”

Grupa BioPharmor opracowuje obecnie generyczny produkt leczniczy tadalafil, który jest przeznaczony do leczenia mężczyzn z zaburzeniami erekcji (ED) i w przerostem gruczołu krokowego (BPH). Przychody z oferty emisji niepublicznej udziałów Spółki będą wykorzystane w celu finansowania dalszych prac badawczych.

Ustanowiona w 2014 roku, spółka BioPharmcor B.V. z siedzibą w Amsterdamie ma dwie jednostki zależne, BioPharmcor Sp. z o.o. w Warszawie (Polska) i BioPharmcor Inc. w Ottawie (Kanada).

Spółka VMS Rehab Systems, Inc. została założona w 1998 r. jako kanadyjska spółka z osobowością prawną. VMS jest spółką aktywną na krajowym rynku zdrowia w Ameryce Północnej przez ostatnich 18 lat.

VMS Rehab Systems Inc. prowadzi działalność poprzez biura w Ottawie (Kanada), Amsterdamie (Holandia) i Warszawie (Polska).

Akcje VMS Rehab Systems Inc. są notowane na rynku OTC „pink current” z symbolem VRSYF.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia te dotyczą zdarzeń w przyszłości albo wyników uzyskiwanych w przyszłości. Użycie czasu przyszłego lub stwierdzeń wybiegających w przyszłość w odniesieniu do wydarzeń, które w momencie pisania niniejszego komunikatu prasowego nie zaistniały jeszcze jako fakty, należy rozumieć jako przekonania lub założenia Spółki, a faktyczne wyniki mogą się znacząco różnić od tych zakładanych i / lub przewidywanych. Przy tworzeniu prognoz i projekcji bierze się pod uwagę różne założenia i czynniki oparte na informacjach aktualnie posiadanych przez Spółkę. Informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są informacjami aktualnie posiadanymi przez Spółkę, która nie ma obowiązku ich uaktualniać lub ponownie rozpatrywać w rezultacie otrzymania nowych informacji, zaistnienia nowych faktów lub z dowolnego innego powodu, chyba że będzie to wymagane na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych. Z powodu niepewnego charakteru informacji dotyczących przyszłych wydarzeń zawartych w niniejszym komunikacie prasowym i związanego z nimi ryzyka, inwestorzy nie powinni traktować ich za pewnik. Powyższe oświadczenia wyraźnie określają, co należy traktować za informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt:
VMS Rehab Systems, Inc.
Investor Relations
In Canada: 1-613-292-2307
In Europe: +48-787-668-861
E-Mail: info@vmsrehabsystemsinc.com
URL: www.vmsrehabsystemsinc.com