OTTAWA, Ontario, 24 października 2016 VMS Rehab Systems, Inc., poinformowała dziś, że BioPharmcor Sp. z o.o., która jest spółką zależna od Biopharmcor B.V. z siedzibą w Polsce rozwijająca leki generyczne, podpisała List Intencyjny z prywatnym inwestorem na nabycie 3-letnich obligacji korporacyjnych z opcją zamiany na udziały na kwotę 4,5 mln PLN. Zamknięcie transakcji oczekiwane jest w ciągu 30 dni.

Na dzień dzisiejszy, polska spółka BioPharmcor Sp. z o.o. zebrała prawie 8 milionów PLN (2 miliony USD) kapitału obrotowego na obsługę programu opracowania leków generycznych. Trwający dopływ nowego kapitału inwestycyjnego pomoże BioPharmcor zakończyć etap badań na ludziach generycznej wersji tadalafilu, leku służącego do leczenia zaburzeń erekcji (ED) i w przerostu gruczołu krokowego (BPH). Podczas badań na ludziach tadalafilu, zostanie porównana biorównoważność leku generycznego BioPharmcor w odniesieniu do markowego produktu referencyjnego Cialis®, produkowanego przez Eli Lilly and Company.

W 2014 roku VMS Rehab Systems, Inc. dokonała inwestycji w branży farmaceutyków generycznych, nabywając BioPharmcor Sp. z o.o. w Warszawie. Następnie po dalszym procesie restrukturyzacji została podporządkowana ona spółce holenderskiej BioPharmcor B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia. Spółka kanadyjska, BioPharmcor Inc., została założona w 2016 roku w celu zarządzania programem określenia składu leku we współpracy z Kabs Laboratories, z siedzibą w St. Hubert, Quebec.

VMS Rehab Systems, Inc., została założona w 1998 roku jako producent i dystrybutor produktów zdrowotnych do użytku domowego. Ma siedzibę w Ottawie (Kanada) i przedstawicielstwa w Amsterdamie (Holandia) i Warszawie. Akcje spółki VMS Rehab Systems, Inc. są notowane na rynku OTC w USA w segmencie Pink Current (symbol VRSYF).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia te dotyczą zdarzeń w przyszłości albo wyników uzyskiwanych w przyszłości. Użycie czasu przyszłego lub stwierdzeń wybiegających w przyszłość w odniesieniu do wydarzeń, które w momencie pisania niniejszego komunikatu prasowego nie zaistniały jeszcze jako fakty, należy rozumieć jako przekonania lub założenia Spółki, a faktyczne wyniki mogą się znacząco różnić od tych zakładanych i / lub przewidywanych. Przy tworzeniu prognoz i projekcji bierze się pod uwagę różne założenia i czynniki oparte na informacjach aktualnie posiadanych przez Spółkę. Informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są informacjami aktualnie posiadanymi przez Spółkę, która nie ma obowiązku ich uaktualniać lub ponownie rozpatrywać w rezultacie otrzymania nowych informacji, zaistnienia nowych faktów lub z dowolnego innego powodu, chyba że będzie to wymagane na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych. Z powodu niepewnego charakteru informacji dotyczących przyszłych wydarzeń zawartych w niniejszym komunikacie prasowym i związanego z nimi ryzyka, inwestorzy nie powinni traktować ich za pewnik. Powyższe oświadczenia wyraźnie określają, co należy traktować za informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt:
VMS Rehab Systems, Inc.
Investor Relations
In Canada: 1-613-292-2307
In Europe: +48-787-668-861
E-Mail: info@vmsrehabsystemsinc.com
URL: www.vmsrehabsystemsinc.com