Ottawa, Ontario 19 października 2017 r.: Zarząd Argus Worldwide Corp. (www.argusworldwide.com) i Zarząd VMS Rehab Systems, Inc. (www.vmsrehabsystemsinc.com) wspólnie ogłaszają sfinalizowanie Umowy podpisanej 30 marca 2017 r. i dotyczącej przeniesienia kontrolnego pakietu udziałów spółki. Umowa przeniesienia udziałów zastępuje poprzednią tymczasową umowę zawartą przez Strony pod koniec 2016 r.

Na mocy nowej umowy podpisanej 29 marca 2017 r. VMS zgodziło się przenieść na Argus własność kontrolnego pakietu udziałów holenderskiej spółki BioPharmcor B.V. opracowującej leki generyczne, na który składa się 17,005,000 udziałów zwykłych z prawem głosu typu A oraz 55,000 udziałów z prawem wielokrotnego głosu typu B. Jednocześnie Argus przeniosło na VMS pakiet akcji własnych typu A oraz opcji na akcje Argus, a także zwróciło spółce VMS pakiet 120,000,000 akcji spółki typu A, który dałby Argus kontrolę nad spółką VMS od 20 lat specjalizuje się w produkcji produktów zdrowotnych.

Ponadto Argus zgodził się zawrzeć z VMS Rehab Systems, Inc. umowę o trzyletnim finansowaniu, przewidującą inwestycje w kwocie do 1,5 mln USD w celu wsparcia VMS w budowie nowej platformy handlu elektronicznego w zakresie produktów zdrowotnych poprawiających jakość życia oraz innych internetowych usług zdrowotnych.

VMS Rehab Systems, Inc. zostało założone w 1998 r. jako producent i dystrybutor domowych produktów zdrowotnych. Siedziba spółki mieści się w Ottawie (Kanada). Akcje VMS Rehab Systems, Inc. są notowane na amerykańskim rynku OTC w segmencie Pink Current o symbolu VRSYF.

Argus Worldwide Corp. to spółka zarządzająca i inwestująca w wybrane przez siebie spółki dokonująca tzw. inwestycji portfelowych. Jej siedziba mieści się w Cheyenne w stanie Wyoming, a oprócz tego posiada oddziały w Ottawie, Warszawie i Amsterdamie. Akcje Argus Worldwide Corp. są notowane na amerykańskim rynku OTC w segmencie Pink Current o symbolu ARGW.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI
Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia te dotyczą zdarzeń w przyszłości albo wyników uzyskiwanych w przyszłości. Użycie czasu przyszłego lub stwierdzeń wybiegających w przyszłość w odniesieniu do wydarzeń, które w momencie pisania niniejszego komunikatu prasowego nie zaistniały jeszcze jako fakty, należy rozumieć jako przekonania lub założenia Spółki, a faktyczne wyniki mogą się znacząco różnić od tych zakładanych i / lub przewidywanych. Przy tworzeniu prognoz i projekcji bierze się pod uwagę różne założenia i czynniki oparte na informacjach aktualnie posiadanych przez Spółkę. Informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są informacjami aktualnie posiadanymi przez Spółkę, która nie ma obowiązku ich uaktualniać lub ponownie rozpatrywać w rezultacie otrzymania nowych informacji, zaistnienia nowych faktów lub z dowolnego innego powodu, chyba że będzie to wymagane na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych. Z powodu niepewnego charakteru informacji dotyczących przyszłych wydarzeń zawartych w niniejszym komunikacie prasowym i związanego z nimi ryzyka, inwestorzy nie powinni traktować ich za pewnik.
Powyższe oświadczenia wyraźnie określają, co należy traktować za informacje dotyczące przyszłych wydarzeń zawarte w niniejszym komunikacie prasowym.

 

Więcej informacji możesz uzyskać kontaktując się:

VMS Rehab Systems, Inc.
Investor Relations
Tel: 1-613-731-5935
E-mail: investor@vmsrehabsystemsinc.com 
URL www.vmsrehabsystemsinc.com